38. Oförlåtlig synd

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 102

Det bevisar att avguderi är en oförlåtlig synd som tillintetgör alla goda handlingar och orsakar dess utövares kollaps. Dessutom spelar det ingen roll huruvida det dyrkade objektet är en djinn, ett helgon, en ängel, solen, månen, en staty, ett träd eller någonting annat. Domen är nämligen allmän och alla inkluderas till dyrkan av någon annan än Allâh. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

Ja, Allâh är Sanningen och allt det som människor anropar i Hans ställe är sken och lögn. Allâh är den Höge, den Store.”1

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Er Gud är den Ende; det finns ingen annan sann gud än Han, den Nåderike, den Barmhärtige.”2

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ

Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom.”3

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ

Ha kunskap om att det inte finns någon sann gud utom Allâh och be om förlåtelse för dina synder.”4

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde sitt folk att säga att det inte finns någon sann gud utom Allâh. Den som säger det ärligt river avguderi och konverterar till islam. Den som säger det och vidhåller dyrkan av andra än Allâh, liksom hycklarna och judarna gjorde, gagnas inte av den trosbekännelsen. Detsamma kan sägas om dem som överdrev med ´Alî och dyrkade honom med Allâh; de var avgudadyrkare trots att de sade att det inte finns någon sann gud utom Allâh. De levde på följeslagarnas tid, uttalade trosbekännelsen och betraktade sig själva som muslimer.

122:62

22:163

317:23

447:19