38. Nysning och gäspning

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 102-104

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

161 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh älskar nysning och hatar gäspning. Om någon av er nyser och lovprisar Allâh, är det en skyldighet för varje muslim som hör honom att säga:

يَرْحَمُكَ الله

”Må Allâh benåda dig.”1

Gäspning är från Satan. Om någon av er gäspar skall han hålla för så gott han kan. När någon av er gäspar skrattar Satan åt honom.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

162 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er nyser skall han säga:

الْحَمْدُ لله

”Lov och pris tillkommer Allâh.”

Då skall hans broder, eller hans vän, säga till honom:

يَرْحَمُكَ الله

”Må Allâh benåda dig.”

Om hans broder säger det till honom skall han säga:

يَهْدِيكم الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

”Må Allâh vägleda er och förbättra ert tillstånd.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

Hos Abû Dâwûd står det:

الْحَمْدُ للهِ عَلى كُلِّ حَال

”Lov och pris tillkommer Allâh i alla fall.”2

163 – Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Om någon av er nyser och lovprisar Allâh skall ni be om nåd för honom. Om han inte lovprisar Allâh skall ni inte be om nåd för honom.”

Rapporterad av Muslim.

1Detta bevisar att frasen är obligatorisk för alla som hör honom lovprisa Allâh. Den kända åsikten att bara vissa måste säga det saknar bevis här. Så är dock inte fallet med den angivna fredshälsningen.

2Dess berättarkedja är autentisk, sade an-Nawawî.