38. Nysning och gäspning

161 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh älskar nysningen och hatar gäspningen. Om någon av er nyser och lovprisar Allâh är det en skyldighet för varje muslim som hör honom att säga:

يَرْحَمُكَ الله

”Må Allâh benåda dig.”

Beträffande gäspningen, är den från Satan. Om någon av er gäspar skall han hålla för så gott han kan. När någon av er gäspar skrattar Satan åt honom.”

162 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er nyser skall han säga:

الْحَمْدُ لله

”Lov och pris tillkommer Allâh.”

Då skall hans broder, eller hans vän, säga till honom:

يَرْحَمُكَ الله

”Må Allâh benåda dig.”

Om hans broder säger ”Må Allâh benåda dig” till honom skall han säga:

يَهْدِيكم الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

”Må Allâh vägleda er och förbättra ert tillstånd.”1

I en annan rapportering sägs det:

الْحَمْدُ للهِ عَلى كُلِّ حَال

”Lov och pris tillkommer Allâh i alla fall.”

163 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er nyser och lovprisar Allâh skall ni be om nåd för honom2. Om han inte lovprisar Allâh skall ni inte be om nåd för honom.”

1Detta bevisar att det är obligatoriskt att säga ”Må Allâh benåda dig” för varenda en som hör honom lovprisa Allâh. Den kända åsikten att det endast är obligatoriskt för vissa att säga det saknar bevis här. Så är dock inte fallet med den angivna fredshälsning (nr 158).

2Det vill säga att ni ber för honom med orden:

 

يَرْحَمُكَ الله

 

”Må Allâh benåda dig.”