38. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

50 – Muhammad bin Sahl bin al-Fadhl och Muhammad bin ´Abdillâh bin al-Husayn al-´Allâf berättade för oss: Humayd bin ar-Rabî´ berättade för oss: Khâlid bin Makhlad underrättade oss: Muhammad bin Dja´far bin Abî Kathîr berättade för mig: Suhayl berättade för mig från sin fader, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Varje natt stiger Han som betvingar och återupprättar ned när en tredjedel av natten, eller halva natten, har gått och säger fram till gryningen: ”Finns det ingen som frågar så att Jag må ge honom? Finns det ingen syndare som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”1

1at-Tirmidhî (445) som sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”