38. När själen når den sjunde himlen

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr, sid. 62

Förkortning och kommentarer: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 97

36 – al-Barâ’ (radhiya Allâhu ´anh) berättade hur de medverkade vid en begravning tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som sade om själen:

… till dess att den förs fram till den sjunde himlen. Då säger Allâh (ta´âlâ): ”Lämna tillbaka den.”1

Dess berättarkedja är sund.

1Den är granskad i “Ahkâm-ul-Djanâ’iz”.