38. Maysarahs ord om Allâhs händer

39 – Maysarah sade:

”Allâh har inte vidrört någonting med Sin hand frånsett tre saker: Han skapade Âdam med Sin hand, skrev Tora med Sin hand och planterade Edens lustgård med Sin hand.”1

1ar-Radd ´alâ Bishr al-Marîsî, sid. 35, och as-Sunnah (1223) av Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal.