38. Maken skall ta lätt på makans brister och se upp till hennes fina sidor

Till makans rättigheter över maken hör att han inte förargar sin maka. Han skall inte titta på hennes dåliga sidor. Han skall titta på hennes fina sidor, se upp till dem och ta lätt på hennes dåliga sidor. Han skall göra sitt bästa för att endast se det fina i henne. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den troende mannen skall inte hata den troende kvinnan. Om han avskyr en av hennes karaktärer, kommer han att tycka om en annan.”1

1Muslim (1469).