38. Fredagsbönen bakom makthavarna

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Fredagsbönen bakom dem och deras guvernörer är tillåten och komplett och består av två Raka´ât. Den som tar om den är en innovatör som utelämnar rapporteringarna och motsäger Sunnah. Han uppnår inget av fredagens dygd så länge han inte anser det vara korrekt att be fredagsbönen med ledarna oavsett om de är fromma eller syndiga. Det är Sunnah att be två Raka´ât med dem och anse dem vara kompletta. Du skall inte tvivla på det.”

FÖRKLARING

Fredagsbönerna, samlingsbönerna och ´Îd-bönerna är obligatoriska att be bakom makthavaren. Den som anser att fredagsbönen bakom en befintlig ledare är ogiltig och att den endast är giltig bakom den felfrie från Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus, vilket är typiskt Shî´ah och deras anhängare, är vilsen. Det är inte tillåtet att ta efter den ideologin. Det är inte tillåtet att tvivla på att fredagsbönen bakom makthavaren i form av två Raka´ât är giltig, oavsett om han är from eller syndig. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm.