38. Den kloke och avundsjukan II

1 – Det säkraste sättet att undkomma den avundsjuke är att hålla sig borta från honom. Så länge han ser dina gåvor kommer han att känna sig obekväm och ha en dålig tanke om Allâh och hans avundsjuka kommer bara att förvärras.

2 – Den kloke skall se till att döda avundsjukan så gott han kan. Inget motverkar avundsjukan som ett avståndstagande från den avundsjuke. Den avundsjuke avundas inte dig på grund av en brist som du har eller ett bedrägeri som du har fallit i. Han avundas dig för att han inte är nöjd med Allâhs beslut och bestämmelse.

3 – Hammâd bin Humayd sade till al-Hasan al-Basrî:

”Abû Sa´îd! Avundas den troende?” Då svarade han: ”Så snabbt du glömde Ya´qûbs söner när de avundades Yûsuf. Dölj din avundsjuka i ditt bröst. Den kommer inte att skada dig så länge du inte säger något eller gör något.”

4 – Om den kloke skulle få för sig att avundas sin broder kämpar han för att dölja sin avundsjuka och inte visa det han bär på.

5 – Avundsjukan brukar oftast finnas bland jämlika eller åtminstone nästan jämlika. Det finns inte en person som uppnår något i det här livet utan att det finns någon som hatar honom för det eller avundas honom för det.

6 – Den avundsjuke är en omedgörlig fiende. Den kloke skall inte låta den avundsjuke döma om något skulle hända. Om han skulle döma, dömer han endast till sin rivals nackdel. Om han skulle avse något, avser han endast till sin rivals nackdel. Om han skulle beröva, berövar han endast sin rival. Om han skulle ge, ger han alla andra än rivalen. Det enda hans rival har gjort är att han har något som den avundsjuke avundas. En person skall akta sig för människorna som har de omnämnda egenskaperna. De kan vara hans jämlika, kollegor, grannar och kusiner.

7 – al-´Abbâs bin Bakkâr sade:

”En man sade till Shubayb bin Shabbah: ”Jag älskar dig.” Shubayb sade: ”Det vet jag om.” Han sade: ”Hur vet du det?” Han svarade: ”För du är varken min granne eller kusin.”

8 – Så dåligt kännetecken avundsjukan är. Avundsjukan leder till sorg och bedrövelse och är en sjukdom som saknar botemedel.

9 – Om den avundsjuke ser sin broders gåva blir han förstummad. Om han ser sin broder göra ett misstag blir han glad. Hans ansikte bevisar tydligt vad som finns i hans hjärta. Jag har inte sett att den avundsjuke är bra med någon.

10 – Avundsjukan kallar till misären. Ser du inte Iblîs? Han avundades Âdam och hans avundsjuka orsakade hans misär. Till följd därav blev han förbannad efter att ha varit högt uppsatt.