38. De passivas förhållande till egenskaperna

De passiva består av två grupper:

1 – En grupp menar att texterna kan bekräfta Allâhs egenskaper som tillkommer enkom Honom. Å andra sidan behöver de inte göra det. Många Fuqahâ’ och andra delar denna uppfattning.

2 – En grupp ignorerar ämnet helt och fullt och nöjer sig med att bara läsa Qur’ânen och hadîther.

Skillnaden mellan dessa två grupper är att den första anser båda alternativen vara möjliga; det är möjligt att egenskaperna bekräftas och det är möjligt att de inte bekräftas. Den andra gruppen säger ingenting alls – och Allâh vet bättre.