38. De njuter när Salafiyyûn kritiseras

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 188-189

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

38 – De njuter när någon ger sig på de lärde, kallarna till Salafs metodik och makthavarna och kallar honom för ”Shaykh”, ”´Âlim” och ”´Allâmah” om han så skulle vara en ungdom som nyligen börjat studera. Faktum är att de upphöjer honom om han så tillhör sekter som Hizb-ut-Tahrîr och Takfîriyyûn1.

1Ingen annan än Hizbiyyûn njöt när Abûl-Hasan al-Ma’ribî gav sig på Salafiyyahs imamer idag, däribland Shaykh Rabî´ al-Madkhalî, och stiftade sina nya principer. Med tiden insåg vi att al-Ma’ribî hade många fler och värre agendor. Allâh talade dock sanning när Han sade:

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا

“Allâh är de troendes Försvarare.” (22:38)

Också profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) talade sanning när han sade att Räddade och Stödda gruppen inte skadas av dem som sviker den.