38. al-´Ayyâshîs elfte förvrängning av al-Baqarah

Allâh (ta´âlâ) sade:

صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ

”Allâhs religion och vilken religion är bättre än Allâhs? Vi dyrkar endast Honom.”1

al-´Ayyâshî sade:

”´Umar bin ´Abdil-´Azîz bin Kathîr al-Hâshimî, Abû Dja´fars slav, berättade att Abû ´Abdillâh sade om Allâhs ord:

صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ

”Allâhs religion och vilken religion är bättre än Allâhs? Vi dyrkar endast Honom.”

”Religionen är kunskap om de troendes ledare via lojalitet till avtalet.”2

Det verkar som att endast Râfidhah har tillgång till den här dygden tvärtemot de ädla följeslagarna och alla som rättar sig efter dem. Enligt den här förståelsen har de faktiskt hädat därför att de inte kände till de troendes ledare via lojalitet till avtalet.

12:138

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/62).