379. Vad är domen för att begravas bland barn?

Publicerad: 19.09.29

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/443-444)

Fråga: I hopp om välgång ivrar vissa människor att få begrava sina anhöriga bland barngravar. Vad är domen för det?

Svar: Handlingen är grundlös. Människan straffas respektive belönas i sin grav utefter hennes handlingar, inte utefter hennes grannar. Således är sakfrågan grundlös till fullo. Oavsett om hennes grannar är bra eller dåliga straffas respektive belönas hon enbart för sina handlingar.