378. Kommer en paradisets kvinna fram till den begravde?

Publicerad: 19.09.28

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/443)

Fråga: Är det sant att när den döde begravs kommer en paradisets kvinna fram till honom?

Svar: Nej. När människan begravs kommer två änglar fram till henne för att pröva henne. Om hon svarar rätt utvidgas hennes grav så långt ögat kan nå varefter hon får åtnjuta paradisets nåd och lycksalighet. Då hon väl befinner sig i sin grav får hon ett besök av sina goda handlingar, förskönade i vackraste form, som är där för att stanna.