377. Var hamnar otrogna barn?

Publicerad: 19.09.22

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/442-443)

Fråga: Det är allom bekant att hedningar hamnar i helvetet, men vad händer med deras barn som dör? Ska de tvättas och lindas och ska begravningsbönen bes för dem?

Svar: Barn till otrogna föräldrar betraktas också som otrogna i jordelivet. Om de dör innan urskiljningsförmåga ska de varken tvättas eller lindas. Begravningsbönen ska inte bes för dem och inte heller ska de begravas med muslimer, ty deras föräldrar är ju otrogna. Vad nästa liv beträffar, vet Allâh bättre vad de hade gjort. Den mest korrekta åsikten i sakfrågan är att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) ska pröva dem; om de lyder Honom hamnar de i paradiset och om de trotsar Honom hamnar de i helvetet.

Samma sak säger vi om folk som saknar profeter och budskap; Allâh vet bättre vad de hade gjort. Även de ska prövas i enlighet med Allâhs visdom; om de lyder Honom hamnar de i paradiset och om de trotsar Honom hamnar de i helvetet.