374. Mildras muslimens straff i graven?

Fråga 374: Mildras straffet i graven för den troende syndaren?

Svar: Ja, det kan mildras. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi två gravar och sade:

”De straffas, men de straffas inte för något allvarligt. Jo, det är visst allvarligt. En av dem gick omkring och skvallrade medan den andre inte skyddade sig mot urin.” Därefter tog han ett palmblad och delade det i två delar och satte dem i vardera grav. De sade: ”Allâhs sändebud! Varför gjorde du så?” Han svarade: ”Förhoppningsvis mildras deras straff så länge de är gröna.”1

Det bevisar att straffet kan mildras. Men vad har detta palmblad med straffmildringen att göra? En teori är att palmbladet lovar Allâh tills det torkar. Lov mildrar den dödes straff. Baserat på denna osannolika slutsats har vissa rekommenderat folk att gå till gravar för att lovprisa Allâh så att straffen mildras.

En annan teori menar att resonemanget är svagt eftersom palmbladet lovar i alla fall. Allâh (ta´âlâ) sade:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

”De sju himlarna prisar Honom liksom jorden och allt det som de rymmer; ja, ingenting finns som inte sjunger Hans lov. Men ni förstår inte innebörden av deras lovsång. Allâh är mild och överseende och Han förlåter ständigt.”2

Man kunde höra livlösa stenar lovprisa Allâh framför sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)3. Vad är då poängen med palmbladet? Poängen är att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hoppades på att Allâh (´azza wa djall) skulle mildra straffet så länge palmbladet var grönt. Den tiden är förvisso kort och hans handling var också en varning för deras stora synder. En av dem skyddade sig inte mot urin. Med andra ord bad han utan tvagning. En annan skvallrade, förstörde relationer och skapade fientlighet och hat. Bådadera var stora synder. Denna förklaring tycks vara den korrekta, nämligen att det rörde sig om en tillfällig medling och varning till samfundet. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde alltså inte så utav snålhet.

Det finns alltså de lärde som rekommenderar att palmblad, buskar eller något annat grönt placeras i en grav för att den begravdes straff skall mildras. Resonemanget är som sagt mycket långsökt och får inte praktiseras på grund av följande orsaker:

1 – Vi vet inte ifall den begravde straffas till skillnad från det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) visste om de begravda.

2 – Placerar vi palmblad i dagens grav har vi haft en dålig tanke om den begravde eftersom vi tror att han straffas. Han kanske rentav belönas. Han kanske förlåts innan han dör varför han inte förtjänar att straffas.

3 – Slutsatsen är felaktig därför att den tillhör inte Salafs (som var de kunnigaste människorna om Allâhs föreskrift) praxis. Ingen följeslagare gjorde så – varför skall vi göra det?

4 – Allâh (ta´âlâ) har gett oss något än bättre än så. Efter att profeten hade begravt ett lik brukade han säga:

”Be om förlåtelse och stabilitet för er broder; han frågas nu.”4

1al-Bukhârî (218) och Muslim (292).

217:44

3al-Bayhaqî i ”Dalâ’il-un-Nubuwwah” (6/65) och at-Tabarânî i ”al-Awsat” (3520).

4Abû Dâwûd (3221).