373. Är straffet i graven konstant?

Fråga 373: Är straffet i graven konstant?

Svar: Den otrogne kan inte alls erhålla någon lycksalighet varför hans straff är konstant. Beträffande den syndige troende, så straffas han utmed sina synder. Måhända är hans synder färre än vad hans vistelse i graven gravar varför hans straff avtar.