372. Inga spår av straff i graven

Fråga 372: Folk som förkastar straffet i graven argumenterar med att öppnade gravar visar inga sådana spår på liken. Hur avfärdar vi dem?

Svar: På flera sätt. Ett är att straffet i graven är bekräftat av föreskriften. Allâh (ta´âlâ) sade om Faraos folk:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

Morgon och afton förs de fram till Elden, och den Dag då den Yttersta stunden är här [skall det sägas:] ”För in Faraos anhang i det strängaste av alla straff!”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om ni inte hade dött skulle jag bett Allâh låta er höra det jag hör av straffet i graven. Be Allâh om skydd mot straffet i graven! Be Allâh om skydd mot straffet i graven! Be Allâh om skydd mot straffet i graven!”2

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om den troendes grav:

Han kommer att känna dess nåd och doft och hans grav kommer att utvidgas så långt ögat kan nå.”3

Dessa bevis måste bekräftas och underkastas och får inte opponeras med hjälp av vanföreställningar.

Ett annat är att straffet drabbar först och främst själen varför det inte syns på kroppen. Om det hade synts på kroppen skulle det inte varit någon dold fråga och inte heller hade det varit någon mening med att tro på det. Straffet i graven är en dold fråga och gravlivet kan inte jämföras med jordelivet.

Ett tredje är att tillstånden i graven upplevs bara av den döde. En sovare kan uppleva allt möjligt i drömmen medan personen som befinner sig bredvid honom märker ingenting av det.

När det kommer till dessa sakfrågor är det som sagt obligatoriskt att höra, lyda, tro och bekräfta.

140:46

2Muslim (2867).

3Ahmad (3/3-4).