37. Wardâns ord om Allâhs händer

38 – ´Awf al-A´râbî berättade att Wardân Abû Khâlid sade:

”Allâh skapade Âdam med Sin hand, Han skapade Djibrîl med Sin hand, Han skapade Sin tron med Sin hand, Han skapade pennan med Sin hand och Han skrev boken hos Sig med Sin hand.”1

1as-Sunnah (583) av Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal.