37. Vattnet är ovanför sjunde himlen, Tronen är ovanför vattnet

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr, sid. 61-62

Förkortning och kommentarer: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 97

35 – ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Allâh har tillsatt ett vatten ovanför den sjunde himlen och Han har tillsatt Tronen ovanför vattnet. Vid Honom i Vars hand min själ är! Både solen och månen vet att de kommer att hamna i Elden på Domedagen.”1

Detta är en följeslagares sägning.

1Författaren återberättade den via Rawh bin ´Abbâd, som var en av Ahmads lärare, från Ibn ´Amr med en autentisk berättarkedja.