37. Tron består av tal och handling

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker. Det står i rapporteringen:

De troende med den fullkomligaste tron är de med den bästa karaktären.”1

FÖRKLARING

Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm om tron. Tron består av tungans tal, hjärtats dogm och kroppsdelarnas handling. Den stiger med lydnad och sjunker med olydnad. Vissa troende besitter en fullkomlig tro medan andra besitter en nedsatt tro.

De troendes tro varierar sett till dess grund och dess fulländning, vilket bevisas i Qur’ânen och Sunnah. Exempelvis säger Allâh (ta´âlâ):

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ

Det är Han som har fyllt de troendes hjärtan med lugn och tillförsikt, så att deras tro skall växa sig allt starkare.”2

Han sade om de troende med fullkomlig tro:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

Troende är enbart de som bävar i sina hjärtan då de hör Allâhs namn nämnas, och vilkas tro stärks då de hör Hans budskap läsas upp.”3

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om den nedsatta tron:

Horkarlen begår inte hor medan han är troende, spritmissbrukaren dricker inte sprit medan han är troende, tjuven stjäl inte medan han är troende och rånaren rånar inte så att människorna höjer på ögonbrynen medan han är troende.”4

Hadîthen handlar om fullkomlig tro, vilket vi nyligen nämnde kring hadîthen om medlingen. Tron både stiger och sjunker. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm som är baserad på Qur’ânen och autentisk Sunnah. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den av er som ser något orätt skall ändra på det med handen. Klarar han inte av det, gör han det med munnen. Klarar han inte av det, gör han det med hjärtat och det är det svagaste av tron.”5

Hadîthen bevisar att tron sjunker med synder. Det är sanningen i sakfrågan varför åsikter tillhörande Murdji’ah (som Djahmiyyah, Karrâmiyyah, Ashâ´irah och Murdji’ah al-Fuqahâ’) skall ignoreras. I denna sakfråga har de allesammans avvikit från sanningen och motsatt sig de konkreta bevisen i Qur’ânen och Sunnah och de klokas dogm och metodik. Dock varierar även deras villfarelse beroende på deras avvikelse och avstånd från riktigheten.

1Abû Dâwûd (4682) och at-Tirmidhî (1162). God och autentisk enligt al-Albânî.

248:4

38:2

4al-Bukhârî (2475) och Muslim (57).

5Ahmad (3/10) och Muslim (49).