37. Skillnaden mellan Mu’awwilah och Mufawwidhah

De som inte betror dem ordagrant och avfärdar Allâhs bekräftade egenskaper, eller åtminstone vissa av dem eller bekräftar tillstånden till skillnad från egenskaperna, består av två grupper:

1 – Mu’awwilah bland Djahmiyyah och andra. De tolkar de egenskapsrelaterade texterna med självutnämnda betydelser, däribland Allâhs hand som gåva, Hans resning som maktövertag och så vidare.

2 – Mufawwidhah. De påstår att enbart Allâh vet vad texterna betyder. Däremot säger de att de inte kan ha en bokstavlig betydelse. Den dogmen är motsägelsefull. Det är motsägelsefullt att dels säga sig vara okunniga om betydelsen, dels hävda att betydelsen inte kan vara bokstavlig. Att överlämna sakfrågan till Allâh fordrar ju att de varken dementerar eller bekräftar. Det är ju uppenbart.

Skillnaden mellan dessa två grupper är att den första bekräftar en betydelse olik den ordagranna, medan den andra anförtror Allâh vetskapen om betydelsen och låter själv bli att bekräfta den. Trots det anser den andra gruppen att texterna bekräftar ingalunda Allâhs (´azza wa djall) egenskaper.