37. Qur’ânen är Allâhs tal

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

33 – Qur’ânen är Allâhs tal. Den kom från Honom i egenskap av ord, vilket inte ska föreställas, och Han sände ned den till Sitt sändebud i egenskap av uppenbarelse.

FÖRKLARING

Helt sant är den Givmilda Qur’ânen Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) tal som Han har uttalat och sagt på riktigt och sedermera sänt ned den till vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som uppenbarelse. Därefter har profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnat den till fullo utan tillägg eller bortdragning. Han förkunnade den precis som han hade hört den från den trovärdige Djibrîl (´alayhis-salâm). Allâhs tal är en av Hans egenskaper och Qur’ânen tillhör Hans tal. Den som påstår att Qur’ânen är skapad har beljugit Allâh och den som beljuger Allâh hädar. Författaren (rahimahullâh) sade:

Den kom från Honom i egenskap av ord.”

Det vill säga från Allâh (´azza wa djall). Det är Han som har uttalat den i egenskap av ord. Innan Apokalypsen stiger den återigen upp till Allâh (tabârak wa ta´âlâ).