37. Qur’ân-läsningen i ´Ishâ’

5 – ´Ishâ’

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade läsa Mufassals mellersta kapitel under de två första Raka´ât1.

Ibland brukade han läsa ”ash-Shams” och dylika kapitel2.

Det hände också att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste kapitlet ”al-Inshiqâq” och gjorde Sudjûd under det3.

En gång när han reste läste han kapitlet ”at-Tîn” i första Raka´ah4.

Han förbjöd att läsningen drogs ut i ´Ishâ’. Mu´âdh bin Djabal brukade leda sina vänner i ´Ishâ’ och dra ut på läsningen. Till följd därav lämnade en man från Ansâr samlingen och bad själv. Efteråt fick Mu´âdh reda på vad han hade gjort varpå han sade: ”Han är en hycklare.” När mannen fick reda på det gick han till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade för honom vad Mu´âdh hade sagt. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till honom:

”Mu´âdh! Vill du vara en stor provare? Om du leder bönen så skall du läsa ”ash-Shams”, ”al-A´lâ”, ”al-´Alaq” och ”al-Layl”. Det finns gamla, svaga och upptagna människor som ber bakom dig.”5

1an-Nasâ’î och Ahmad med en autentisk berättarkedja.

2Ahmad och at-Tirmidhî som sade att den är god.

3al-Bukhârî, Muslim och an-Nasâ’î.

4al-Bukhârî, Muslim och an-Nasâ’î.

5al-Bukhârî, Muslim och an-Nasâ’î och den nämns i ”al-Irwâ’” (295).