37. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

49 – al-Qâdhî Abû ´Abdillâh al-Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm berättade för oss: ´Abdullâh bin Bakr as-Sahmî berättade för oss…

Också Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Muhammad bin ´Abdil-Malik berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: Hishâm bin Abî ´Abdillâh ad-Dastawâ’î berättade för oss, från Yahyâ bin Abî Kathîr, från Abû Dja´far som hörde Abû Hurayrah berätta att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När en tredjedel av natten återstår stiger Allâh (´azza wa djall) ned till dess att gryningen ljusnar.”

Yazîd lade till:

”… sista tredjedelen…”