37. Maken skall inte avslöja makans hemlighet

Till makans rättigheter över maken hör att han inte avslöjar hennes hemlighet och inte talar om för andra vad som händer bakom deras stängda dörrar. Detta gäller i synnerhet den intima biten, vilket har tagits upp i samband med makens rättigheter över makan.