37 – Kapitel 7 – Exempel på avgudadyrkarnas argument

Exempel på det är när några avgudadyrkare säger:

”Helt visst skall de som är Allâh nära aldrig känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.” (10:62)

De säger att medlingen är ett faktum eller att profeterna har en ställning hos Allâh. Eller så nämner de något uttalande från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att hämta ett bevis åt en del av sin lögn, samtidigt som du inte förstår vad de säger. Svara dem då med att säga:
 
”Allâh nämner i Sin Bok att de som har avvikelse i sina hjärtan, lämnar de tydliga verserna och följer istället de mindre tydliga.”

 

Förklaring

Därefter gav författaren (rahimahullâh) ett exempel på hur en avgudadyrkare kan komma till dig och säga:

”Säger inte Allâh att:

”Helt visst skall de som är Allâh nära aldrig känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.” (10:62)?

Besitter inte de som är Allâh nära en position hos Honom (subhânahu wa ta´âlâ)? Bekräftar inte Boken och Sunnah medlingen?”

Säg:

”Jo. Allt det är sant. Däremot finns det inget bevis för dig att dyrka dessa människor som är nära Allâh, sändebuden eller dem som har rätt att medla hos Allâh (´azza wa djall). Ditt påstående att allt detta är ett bevis för ditt hävdande är ett falskt påstående. Endast en lögnare argumenterar med liknande bevis. Du är ingenting annat än en av dem som Allâh sade om:

”Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter de mindre tydliga verserna…” (3:7)

Om du bara hade tolkat dessa mindre klara texter med de klara, skulle du vetat att du inte finner något bevis däri.”