37. Ibn ´Abbâs åsikt om att kvinnan visar ett öga

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 88

Den förträfflige al-Mawdûdî sade:

”Versen uppenbarades speciellt i syftning på att ansiktet ska täckas.”1

Mig veterligen har ingen lärd uttalat sig på det viset. Inte heller grundar han sin uppfattning på något giltigt bevis. Det enda argumentet han kanske kan stödja sig på är Ka´b al-Quradhîs rapportering, men dess berättarkedja är mycket svag och får inte brukas till argumentation och bevisning. Inte heller är hans citat av Ibn ´Abbâs autentiskt:

”Allâh befallde de troende kvinnorna i samband med utgång ur hemmen att täcka sina ansikten med sina ytterplagg…”

Han tog inte med resten av uttalandet:

”… och endast visa ett öga.” (Djâmi´-ul-Bayân)

Ibn ´Abbâs rapportering är som sagt inte autentisk. at-Tabarî återberättar den via ´Alî bin Abî Talhah. Inte nog med att flera imamer har kritiserat honom, han har inte ens hört eller ens sett Ibn ´Abbâs. Det sägs att Mudjâhid är den missade länken mellan dem. I så fall är rapporteringen sammanbunden. Men på vägen finns även Abû Sâlih ´Abdullâh bin Sâlih som bestod av svaghet. Dessutom rapporterar Ibn Djarîr en motsatt betydelse från Ibn ´Abbâs, men även dess berättarkedja är svag. Jag har däremot hittat en annan autentisk berättarkedja som stärker den – och lov ske Allâh.

1al-Hidjâb, sid. 366