37. Hur länge vistades profeten i Qubâ’?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 105-106

Fråga 37: Hur länge vistades profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i Qubâ’?

Svar: Enligt Ibn Ishâq stannade han där från måndagen till torsdagen. På fredagen lämnade han platsen. När han befann sig hos stammen Banû Sâlim bin ´Awf inföll fredagsbönen. Det är den första fredagsbön som han bad i Madînah. Stammen ´Amr bin ´Awf hävdade att han stannade hos dem längre än så.