37. Gästen ska be för värden

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

 Âdâb-uz-Zifâf, sid. 105

34 – Rekommendationer för gäster

Det är rekommenderat att gästen gör följande två saker:

1 – Efter bjudningen ska han be för värden, vilket baseras på flera hadîther från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). ´Abdullâh bin Busr (radhiya Allâhu ´anh) berättade att hans fader bjöd profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på mat varvid han tackade ja till hans inbjudan. När han hade ätit klart sade han:

اللهُمَّ بَارِك لهم فيما رَزَقْتهم واغْفِرْ لَهُمْ وارْحَمْهُمْ

”Allâh! Välsigna dem i det som Du har skänkt dem, förlåt dem och förbarma Dig över dem.”1

1Ibn Abî Shaybah, Muslim, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î i ”al-Walîmah”, at-Tirmidhî som autentiserade den, al-Bayhaqî, Ahmad som står för formuleringen, Ibn-us-Sunnî, at-Tabarânî och via honom Ibn ´Asâkir.