37. Fredshälsningen

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 100-102

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

153 – ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att en man frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det bästa i islam. Han svarade:

”Att du ger mat till andra och hälsar till den du känner och inte känner.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

154 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni kommer inte att gå in i paradiset förrän ni tror och ni kommer inte att tro förrän ni älskar varandra. Skall jag inte berätta för er om något som kommer att få er att älska varandra om ni gör det? Sprid fredshälsningen bland er!”

Rapporterad av Muslim.

155 – ´Ammâr bin Yâsir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Det finns tre drag – den som besitter dem har samlat tron; rättvisa mot dig själv, fredshälsning till skapelsen och välgörenhet under svåra tider.”1

156 – ´Imrân bin Husayn (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ

”Fred med er.”

Han hälsade tillbaka och mannen satte sig ned. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Tio.” Därefter kom en annan man och sade:

السَّلام عَلَيْكُمْ وَرحمة الله

”Fred och Allâhs nåd med er.”

Han hälsade tillbaka och mannen satte sig ned. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Tjugo.” Sedan kom en annan man och sade:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاته

”Fred och Allâhs nåd och välsignelser med er.”

Han hälsade tillbaka och mannen satte sig ned. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Trettio.”

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

”Hadîthen är god.”2

157 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De människor som står Allâh närmast är helt visst de som först hälsar med fredshälsningen.”

”Hadîthen är god.”3

158 – ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”För en passerande samling räcker det att en av dem hälsar och för en sittande samling räcker det att en av dem hälsar tillbaka.”

Rapporterad av Abû Dâwûd4.

159 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi lekande barn och hälsade till dem.”

Hadîthen är autentisk5.

160 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er kommer till en sittning skall han hälsa. Om han vill sätta sig ned, gör han det. Om han skall resa sig upp och gå skall han hälsa. Den första har nämligen inte mer rätt än den andra.”

at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god.”6

1Autentisk. Så rapporterade al-Bukhârî den med reducerad berättarkedja medan Ibn Abî Shaybah i ”al-Îmân” och Ibn Hibbân i ”Rawdhat-ul-´Uqalâ'” rapporterade den med sammanbunden berättarkedja.

2Det stämmer, vilket även al-Bayhaqî och Hâfidh Ibn Hadjar sade.

3Berättarkedjan är autentisk.

4Ahmad och al-Bayhaqî. Hadîthen är autentisk.

5Detsamma sade Ibn-ul-Qayyim. Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

6Till och med högre än så. Den intygas via andra håll, vilket du kan läsa om i ”as-Sahîhah” (183).