37. Favör och rättvisa

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

35 – Alla styrs av Hans vilja, vissa erhåller Hans favör medan andra erhåller Hans rättvisa.

FÖRKLARING

Inga slavar undkommer Allâhs vilja. Vissa erhåller Hans favör, det vill säga de goda och lydiga. Andra erhåller Hans rättvisa, det vill säga de otrogna och avgudadyrkarna. Det är vad som tillkommer Hans (subhânah) visdom och väldighet. Han kombinerar inte motsatser och kontraster utan placerar varje sak där den hör hemma. Således heter Han الحكيم, den Vise. Visdom är Hans egenskap. Den Vise är Han som placerar saker och ting på rätt plats. Han förser de lydiga med favör och straffar hädarna och trotsarna. Detta är Hans (subhânah) favör och rättvisa.