37. Dygden i att förlora tre barn

al-Bukhârî skrev:

”Dygden i att förlora ett barn och räkna med belöning samt Hans (ta´âlâ) ord:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

”Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap…”1

Anas berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en muslim bland människorna som förlorar tre barn innan de uppnår myndighetsålder, utan att Allâh för in honom i paradiset utav Sin vida nåd mot dem.”2

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte två muslimer som förlorar tre barn i omyndig ålder, utan att Allâh för in dem och deras föräldrar i paradiset. De kommer att stå utanför en av paradisets portar, varvid det sägs till dem: ”Träd in i paradiset!” Då säger de: ”Först när våra föräldrar kommer.” Detta kommer att sägas till dem tre gånger och de kommer att svara samma sak. Då sägs det till dem: ”Träd ni och era föräldrar in i paradiset till följd av Allâhs favör och Hans nåd!”3

Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en kvinna bland er som förlorar sina tre barn, utan att de kommer att vara hennes skydd mot Elden.” Då sade en kvinna: ”Två då?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Och två. Och två. Och två”4

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En kvinna kom med ett barn och sade: ”Be Allâh för det, Allâhs profet! Jag har redan begravt tre stycken.” Han sade: ”Har du redan begravt tre stycken?” Hon svarade: ”Ja.” Då sade han: ”Du har tagit ett mycket starkt skydd mot Elden.”5

Dessa hadither bevisar att muslimska barn är i paradiset. Flera lärda har utropat enighet om det. al-Mâwardî sade:

”Angående profeternas barn, råder det en definitiv enighet om att de är i paradiset. Vad gäller alla andra muslimska barn, anser de flesta att de definitivt är i paradiset. Deras bevis för det är Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ

”Vi skall låta deras efterkommande som följde dem i tron förena sig med dem utan att förminska något av deras egna förtjänster.”6

Vissa skolastiker är passiva i frågan och säger att det inte är definitivt på samma sätt som det inte är definitivt för de myndiga. Deras åsikt är fel. De argumenterar dock med ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) autentiska hadith. Hon sade när ett litet barn från Hjäparna hade dött:

”En av paradisets sparvfinkar. Han har aldrig gjort en dålig handling eller ens kommit i den åldern.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Eller något annat, ´Â’ishah? Allâh har skapat ett folk till paradiset. Han skapade dem till det när de var i sina fäders ryggrader. Han har också skapat ett folk till Elden. Han skapade dem till den när de var i sina fäders ryggrader.”7

De lärdes svar på det är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd ´Â’ishah ha bråttom med att dra slutsatser utan definitiva bevis. an-Nawawî sade:

”Det är möjligt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade sådär innan han visste att de muslimska barnen hamnar i paradiset. När han fick reda på det sade han: ”Det finns inte en muslim bland människorna som förlorar tre barn innan de uppnår myndighetsålder, utan att Allâh för in honom i paradiset utav Sin vida nåd mot dem.”

Att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde tre barn och sedan två – och även ett i en rapportering – kan bero på att han fick en uppenbarelse kring det i samband med frågorna.

12:155

2al-Bukhârî (1381).

3an-Nasâ’î (4/25) och Abû Ya´lâ (6079).

4al-Bukhârî (10), (1249) och (7310) och Muslim (2633).

5Muslim (2636).

652:21

7Muslim (2662).