37. Dygden i att förlora tre barn

al-Bukhârî skrev:

”Kapitel: Dygden av personen som förlorar ett barn och räknar med belöning och Hans (ta´âlâ) ord:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

”Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap…”1

al-Bukhârî rapporterade via Anas som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en muslim bland människorna vars tre barn dör innan de blir könsmogna utan att Allâh för in honom i paradiset utav Sin vida barmhärtighet till dem.”

Ahmad rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte två muslimer som förlorar tre barn innan de blir könsmogna utan att Allâh för in dem och deras föräldrar i paradiset utav Sin vida barmhärtighet till dem. Det kommer att sägas: ”Träd in i paradiset!” Då säger de: ”Först när våra föräldrar kommer.” Detta kommer att sägas till dem tre gånger och de kommer att svara samma sak. Då sägs det till dem: ”Träd ni och era föräldrar in i paradiset!”

al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Abû Sa´îd al-Khudrî att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till kvinnorna:

”Det finns inte en kvinna bland er vars tre barn dör utan att de kommer att skydda henne från Elden.” Då sade en kvinna: ”Två då?” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Och två.”

Muslim rapporterade via Abû Hurayrah som sade:

”En kvinna kom med ett barn och sade: ”Allâhs profet! Be Allâh för det! Jag har redan begravt tre stycken.” Han sade: ”Har du redan begravt tre stycken?” Hon svarade: ”Ja.” Då sade han: ”Du har tagit ett mycket starkt skydd mot Elden.”

Dessa hadîther bevisar att muslimska barn är i paradiset. Flera lärda har utropat enighet om det. al-Mâwardî sade:

”Angående profeternas barn råder det en definitiv enighet om att de är i paradiset. Vad gäller alla andra muslimska barn anser de flesta att de definitivt är i paradiset. Deras bevis för det är Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ

”Vi skall låta deras efterkommande som följde dem i tron förena sig med dem utan att förminska något av deras egna förtjänster.”2

Vissa skolastiker är passiva i frågan och säger att det inte är definitivt på samma sätt som det inte är definitivt för dem som är ansvariga för sina handlingar. Denna åsikt är fel. De argumenterar dock med ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) autentiska hadîth. Hon sade när ett litet barn från Ansâr hade dött: ”En av paradisets fåglar. Han har aldrig gjort en dålig handling eller ens kommit i den åldern.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Eller något annat, ´Â’ishah? Allâh har skapat ett folk till paradiset. Han skapade dem till det när de var i sina fäders ryggrader. Han har också skapat ett folk till Elden. Han skapade dem till den när de var i sina fäders ryggrader.”

De lärda svarar på det genom att säga att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd ´Â’ishah ha bråttom med att dra slutsatser utan definitiva bevis. an-Nawawî sade:

”Det är möjligt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade detta innan han visste att de muslimska barnen hamnar i paradiset. När han fick reda på det sade han:

”Det finns inte en muslim bland människorna vars tre barn dör innan de blir könsmogna utan att Allâh för in honom i paradiset utav Sin vida barmhärtighet till dem.”

Att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde tre barn och sedan två – och även ett i en rapportering – kan bero på att han fick en uppenbarelse kring det i samband med frågorna.

1 2:155

2 52:21