37. De accepterar bara sina egna åsikter

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 188

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

37 – Å ena sidan kan al-Ikhwân al-Muslimûn bruka våld för att få igenom sina åsikter. Å andra sidan är de inte ens villiga att förstå, än mindre acceptera, en annan åsikt om den så delas av en lärd person. Inte ens åsikter från styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ accepteras. De accepterar bara det som deras grupps klerker säger. De anser alltid att de står för sanningen. För dem är det lättaste som finns att beskylla sina oliktänkare för ignorans.