37. Allmosor får betalas till makthavaren

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Det är tillåtet och giltigt att betala allmosor till dem oavsett om de är fromma eller syndiga.”

FÖRKLARING

Till makthavarnas rättigheter hör att allmosor betalas till dem. De skall betalas till dem eller till deras ställföreträdare och ingen annan. Den som betalar dem till någon annan är skyldig att betala dem igen.