367. Huvudklapp

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

367 – Abû Nu´aym berättade för oss: Yahyâ bin Abîl-Haytham al-´Attâr berättade för oss: Yûsuf bin ´Abdillâh bin Sallâm berättade mig:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav mig namnet Yûsuf, satte mig i sitt knä och klappade mig på huvudet.”1

FÖRKLARING

Rapporteringen visar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fina karaktär och den nåd som Allâh begåvade honom med gentemot barn och vuxna. Han höll sig inte för god för att ha barn i sitt knä ändock de skulle urinera på honom, vilket verkligen inträffade. På grund av sin nåd och sitt tålamod blev han inte arg för det. Han bar på barn och satte dem i sitt knä, något som har bekräftats flera gånger från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det hör till hans nobla karaktärer med vilka han överträffade mänskligheten och nåden som han har beskrivits med i Qur’ânen. Han är samfundets förebild. Varje muslim skall ta efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och benåda såväl barn som vuxna. Vi har redan tagit hadîthen:

”Den som varken benådar våra barn eller vördar våra vuxna tillhör inte oss.”

Däri medföljer belöning.

1Berättarkedjan är autentisk.