Allâhs höghet kan inte jämföras med skapelsens höghet

Fråga: Är högheten klassificerad så att Allâhs höghet är specifik medan skapelsens höghet är allmän och oinskränkt?

Svar: Frågan är egentligen helt värdelös. Finns det någon som antar att skapelsens höghet är som Allâhs höghet? Allâhs höghet innebär att Han är ovanför tronen ovanför himlarna.

Beträffande människornas höghet, så är den antingen materiell i form av att hon är på ett berg eller på ett tak, eller också immateriell i form av verkställande direktiv, makt och förfogande.