36. Tron på ´Îsâs nedstigning

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Det skall tros på att ´Îsâ bin Maryam (´alayhis-salâm) kommer att stiga ned och döda honom vid porten till Ludd.”

FÖRKLARING

Detta nämns i autentiska hadîther i Muslims ”as-Sahîh”1. Där står det hur ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stiger ned med händerna på två änglars axlar. Han kommer att ha på sig två klädesplagg infärgade i saffran och gurkmeja och stiga ned till den östra minareten i Damaskus. Muslimerna kommer då att sluta sig till honom och därifrån kommer han att bege sig mot ad-Dadjdjâl och döda honom.

Denne Messias som är profet och sändebud kommer att döda den falske Messias. ´Îsâ kallas för Messias på grund av sitt resande, ad-Dadjdjâl kallas för Messias på grund av sitt ögas defekt. ´Îsâ är en profet och ett sändebud, ad-Dadjdjâl är en lögnare och lurendrejare. Allâh kommer att låta Messias ´Îsâ bin Maryam (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) döda den falske Messias.

Efter att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har dödat honom kommer Ya’djûdj och Ma’djûdj. Vid det tillfället beger sig ´Îsâ och de troende upp på berget at-Tûr. ´Îsâ och de troende kommer att be Allâh (tabârak wa ta´âlâ) utrota Ya’djûdj och Ma’djûdj, vilket Han kommer att göra. Då börjar jorden att stinka av deras döda kroppar varpå de ber Allâh (tabârak wa ta´âlâ) avlägsna dem. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) skall då skicka fåglar stora som kamelhalsar som tar tag i liken och kastar dem dithän Allah vill. Allâh kommer även att låta ett väldigt regn falla så att jorden blir som en ren spegel. Därefter befaller Allâh (tabârak wa ta´âlâ) jorden frambringa dess välsignelser så att en hel grupp människor kommer att kunna äta ur ett enda granatäpple och stå under dess skugga. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) kommer även att välsigna mjölken så att en grupp människor dricker av en kamels mjölkning och en kos mjölkning och att en hel stam dricker av en gets mjölkning. Det är en välsignelse från Allâh. Efter det skickar Allâh en ljuvlig vind mot ´Îsâs folk så att de dör. Därefter kommer endast de värsta skapelserna att leva kvar på jorden. De kommer att leva i oordning som åsnor. Det är de som kommer att få uppleva Stunden.

Dessa är några av dess stora kännetecken: ad-Dadjdjâls uppkomst, ´Îsâs nedstigning, djurets uppkomst och solens uppgång från väster. Allt det kommer att ske och de hör till Domedagens större tecken.

1Muslim (2937).