36. Qur’ân-läsningen i den frivilliga bönen efter Maghrib

Beträffande den rekommenderade bönen efter Maghrib, så brukade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läsa kapitlen ”al-Kâfirûn” och ”al-Ikhlâs”1.

1Ahmad, al-Maqdisî, an-Nasâ’î, Ibn Nasr och at-Tabarânî.