36. Profetens beskrivning av Allâh var perfekt

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 54-55

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Om en talare och handlare besitter fulländade tal, handlingar och viljor, är det allom bekant att även hans tal och handlingar är fulländade. Brister och defekter drabbar bara den som har nedsatt kunskap på grund av oförmåga att klargöra eller ovilja att klargöra. Samtidigt ägde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en ytterst fullkomlig kunskap, en ytterst fullkomlig vilja till en klar förkunnelse och en ytterst fullkomlig förmåga till en klar förkunnelse. När denna fullkomliga förmåga och bestämda vilja finns i en person, uppnås syftet oundvikligt. Med det sagt vet man att hans syfte uppfylldes när han talade om tron på Allâh och Domedagen, att hans vilja var helt överensstämmande med hans kunskap och att hans kunskap i ämnet var den fullkomligaste kunskapen. Den som tror att någon annan är kunnigare än han i detta, tydligare än han eller välvilligare än han tillhör hädarna och inte de troende. Följeslagarna, deras rättmätiga efterföljare och alla som följer Salaf är vägledda i denna sakfråga.

KOMMENTARER

Allt detta avvisar skolastiker, filosofer och andra som lider av dåligt tänk och menar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte har framfört budskapet utan bara intalat människor inbillningar. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var dock den kunnigaste, vältaligaste och välvilligaste människan. När alla dessa drag finns i en människa, sinkas inte klargörandet. Således förkunnade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) den klara förkunnelsen och Allâh gjorde honom till en nåd för alla skapelser. Allt detta hör till det som han klargjort för människorna och väglett dem till. Allâh hade begåvat honom med kunskap, förmåga och klarhet. Den som påstår något annat har tänkt dåligt om Allâh och sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varför han tillhör de mest hädiska och vilsna människorna.