36. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

48 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: ´Abdullâh bin Muhammad bin Ziyâd berättade för oss: Ya´qûb bin Ishâq al-Falûsî berättade för oss: Bakr bin Yahyâ bin Zibân berättade för oss: Musaddad berättade för oss, från Ibn Ishâq, från Sa´îd al-Maqbarî, från ´Atâ’, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När den första hälften av natten har gått, stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen, förblir där till gryningen och säger: ”Finns det ingen som tillber så att han må besvaras? Finns det ingen som är sjuk så att han må tillfriskna? Finns det ingen syndare som ber om förlåtelse så att han må förlåtas?”

Också Muhammad bin Abî Bakr bin ´Adî rapporterade den från Muhammad bin Ishâq från Sa´îd al-Maqbarî som sade: Från ´Atâ’, Umm Safiyyahs slav, från Abû Hurayrah. Det har uppstått ett tryckfel där. Det skall vara Umm Sabiyyahs slav.