36. När anlände profeten till Qubâ’?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 105

Fråga 36: När anlände profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till Qubâ’?

Svar: Måndagen den artonde Rabî´ al-Awwal. Där byggde han sin moské som var grundad på gudsfruktan från den dag då bygget tog sin början. Enligt den korrekta åsikten ska det vara den moskén som avses i versen (9:108). Hans moské som han byggde i Madînah har dock än mer rätt att beskrivas på det sättet.