36. Människornas förhållanden till egenskaperna

Det vill säga människor som associerar sig med islam. De har delat upp sig i sex grupper beträffande egenskapsrelaterade verser och hadîther:

1 – Två grupper betror dem ordagrant.

2 – Två grupper betror dem inte ordagrant.

3 – Två grupper är passiva.

De som betror dem ordagrant består av två grupper:

1 – Mushabbihah. De anser att Allâhs egenskaper är som skapelsens. Deras dogm är falsk och har fördömts av Salaf.

2 – Salaf. De betrodde dem bokstavligt på ett sätt som passar Allâh (´azza wa djall). Deras dogm är definitivt helt korrekt eftersom den bevisas av Qur’ânen och Sunnah. Den bevisas uppenbarligen också av intellektet. Intellektets bevisning är antingen definitiv eller också förmodad.

Skillnaden mellan dessa två grupper är att den första liknar Allâh vid skapelsen medan den andra fördömer den dogmen.

Om Mushabbihah skulle säga att de bara kan förstå exempelvis Allâhs kunskap, nedstigning och hand som skapelsens kunskap, nedstigning och hand, avvisas de på följande sätt:

1 – Både intellektet och Uppenbarelsen bevisar skillnaden mellan Skaparen och skapelsen inom samtliga av Hans egenskaper. Skaparens egenskaper passar endast Skaparen och skapelsens egenskaper passar endast skapelsen. Ett av Uppenbarelsens bevis för skillnaden mellan Skaparen och skapelsen är Allâhs (ta´âlâ) ord:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ

”Är Han som skapar jämförbar med den som inte skapar något? Skall ni inte tänka över?”2

Vad gäller det intellektuella perspektivet, undrar vi hur den fullkomlige Skaparen, som är fullkomlig på alla sätt och vis och Vars essens fordrar en fullkomlighet, kan likna den ofullkomliga skapelsen vars essens fordrar en ofullkomlighet och är i behov av att någon fullbordar den?

2 – Vet ni inte att Allâhs essens är olik skapelsens essens? De kommer att instämma. Då måste ni förstå att Hans egenskaper är olika skapelsens egenskaper därför att tal om egenskaperna är som tal om essensen. Den som skiljer på dem motsäger sig själv.

3 – Vi ser hur skapelsernas egenskaper har samma namn medan deras beskaffenhet varierar. Människans hand är olik en annan levande varelses hand. Om skapelsernas egenskaper kan ha samma namn men olika beskaffenhet, är skillnaden än större mellan Skaparens egenskaper och skapelsens egenskaper. Skillnaden mellan dem båda är alltså oundviklig.

142:11

216:17