36. Makthavarnas rättigheter

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Ledarnas fördelning av krigsbyten och verkställande av bestraffningar gäller. Ingen har rätt att förtala dem eller tvista med dem.”

FÖRKLARING

Härmed klargör Imâm Ahmad makthavarnas rättigheter och att det tillkommer dem att fördela krigsbytena och verkställa bestraffningarna. Ingen får göra något av det på egen hand. Det är nämligen deras rättighet. Detsamma gäller bistånd till den förtryckte, lösning på tvister och dylikt.