36. Maken skall inte bojkotta makan

Till makans rättigheter över maken hör att han inte bojkottar henne så länge han inte har ett skäl och att bojkotten sker i ett uppfostrande syfte. När det väl blir tillåtet för mannen att bojkotta makan, så skall han bojkotta henne i hennes hem och ingen annanstans. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han nämnde kvinnans rättigheter över maken:

”… och att han inte bojkottar förutom i hemmet.”1

1Abû Dâwûd (2142), Ibn Mâdjah (1850), Ibn Hibbân (9/2764), al-Hâkim (2/2764) och Ahmad (4/446-447). Berättarkedjan är autentisk enligt al-Hâkim och adh-Dhahabî höll med och likaså al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2033).