36. Lovligt är rent

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/47)

Författaren (rahimahullâh) tog med denna hadîth i ett vattenrelaterat kapitel för att anvisa att lovligt är också rent. Så om en gräshoppa hamnar i vatten och dör varefter vattnets drag ändras, förblir vattnet rent och renande. Om en död fisk ruttnar i vatten varpå det börjar stinka, förblir det rent och lovligt eftersom det inte är orent.

Detsamma gäller blod. Skulle ett slaktat djurs lever hamna i vatten så att det blir rött till följd av blodet, förblir vattnet rent och renande. Det får även drickas. Samma sak gäller mjälte.