36. Khawâridjs misstolkning enligt Ibn Qudâmah

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 44

Ibn Qudâmah sade:

”Otrogen är han också om han utan tvivel eller misstolkning förlovar mord på oskyldiga människor och beslag på deras egendomar. Rör det sig däremot om en misstolkning, lik Khawâridjs misstolkning, så är de inte otrogna enligt de flesta lärde. Så lyder deras dom fastän de förlovade muslimska liv och egendomar, dessutom i dyrkande syfte.”

Sedan sade han:

”Det är allmänt känt att Khawâridjs dogm går ut på att beskylla många följeslagare och deras efterträdare för otro. De förlovade deras liv och egendomar, dessutom i dyrkande syfte. Trots det är de inte otrogna eftersom de hamnade i misstolkning, menar de flesta lärde. Samma sak gäller alla andra som utav misstolkning förlovar något olovligt.”1

1al-Mughnî (8/131).