36 – Kapitel 7 – Varning för dem som följer mindre tydliga texter

Det har rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han sade:

”Om ni ser dem som följer det som är mindre tydligt däri, [skall ni veta att det] är dem som Allâh har namngett; akta er därför för dem.”

 

Förklaring

Shaykhen (rahimahullâh) nämnde att det har rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han sade:

”Om ni ser dem som följer det som är mindre tydligt däri, [skall ni veta att det] är dem som Allâh har namngett; akta er därför för dem.”1

Författaren (rahimahullâh) använde sig av denna hadîth för att bevisa att de som följer Qur’ânens mindre tydliga verser, eller mindre tydlig Sunnah, och klär sina lögner med dem, är de som har namngetts och beskrivits av Allâh:

”Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter de mindre tydliga verserna…” (3:7)

Därefter beordrade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att man håller sig borta från dem så att de inte för bort oss från Allâhs väg genom att få oss att följa mindre tydliga texter. Likaså beordrade han oss att hålla oss borta från deras väg.

1 al-Bukhârî (4547) och Muslim (2665).