36. Ibn Aslams ord om Allâhs händer

37 – Det har autentiserats från Zayd bin Aslam som sade:

”Då Allâh skrev Tora med Sin hand sade Han: ”I Allâhs namn. Detta har Allâh skrivit med Sin hand till Sin slav Mûsâ.”1

1as-Sunnah (576) av Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal.