36. Det här livet är den troendes fängelse och den otrognes paradis

222 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det här livet är den troendes fängelse och den otrognes paradis.”1

223 – Det här livet framstår som ett fängelse för den troende därför att han är tyglad med ansvar. Han kan inte röra sig eller vara stilla utan Sharî´ahs medgivande. Först därefter kan han göra bådadera. Därtill utsätts han för olyckor och prövningar. Under tiden som han är fängslad känner han en oerhörd rädsla och oro. Ty han vet inte hur hans slut kommer att se ut.

Den otrogne däremot är frigjord från ansvarets tyglar. Han känner ingen oro inför de omnämnda farorna. Dränkt i sina frestelser njuter han av livet och luras av dess dagar. Som boskapsdjur ägnar han sig bara åt att äta och dricka. Snart vaknar han upp från dessa drömmar för att infinna sig i ett otänkbart fängelse.

224 – Sahl as-Sa´lûkî al-Khurâsânî al-Hanafî tillhörde dem som var ledare i såväl det religiösa som i det jordiska. En dag när han eskorterades till ett badhus kom en jude i trasiga och blöta kläder ut ur sitt värdshus och gick fram till honom och sade: ”Rapporterar ni inte från er profet:

”Det här livet är den troendes fängelse och den otrognes paradis.”?

Jag är en otrogen slav och du ser hur jag ser ut.” Då sade as-Sa´lûkî till honom: ”När du råkar ut för Allâhs straff imorgon kommer du inse att detta var ett paradis för dig. Och när jag får Allâhs lycksalighet och välbehag kommer jag inse att detta var ett fängelse för mig.”

De som lyssnade till detta förundrades över hans förståelse och genialitet. Berättelsen är mycket autentisk.

1Muslim (2956), at-Tirmidhî (2426), Ibn Mâdjah (4113) och Ahmad (2/323).