36. Det går inte att beskriva Allâhs beskaffenhet

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Beskrivarna klarar inte av att beskriva Hans egenskapers beskaffenhet.

FÖRKLARING

Det vill säga, att ingen känner Allâhs egenskapers beskaffenhet. Deras innebörd är dock känd. Alltså skall Hans tal, hörsel, syn och alla andra egenskaper inte föreställas. Vi betror dem och bekräftar dem utan att känna deras beskaffenhet. Namnens och egenskapernas innebörd är känd till skillnad från deras beskaffenhet som enkom Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) känner. Fråga inte hur Han reste Sig, ty vi har ingen kunskap om beskaffenheten. En man sade till Imâm Mâlik (rahimahullâh):

Abû ´Abdillâh:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Hur reste Han Sig?”

Han sänkte huvudet en lång stund och grävde med sin käpp i marken så att han började svettas. Därefter lyfte han på huvudet, kastade bort käppen och sade: ”Resningen är känd. Beskaffenheten är okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och innovation att fråga om den. Jag betraktar dig endast som en innovatör.” Därefter befallde han att han körs ut.

Han svettades på grund av rädsla för Allâh (´azza wa djall), ty frågan var olämplig i förhållande till Honom. Att resningen är känd betyder att Han besteg och höjde Sig över tronen. Att beskaffenheten är okänd betyder att dess tillvägagångssätt är okänt. Frågor om beskaffenheten ställdes inte av Salaf och de lärda; de frågade bara om betydelserna som är kända. Slutligen sade han:

Jag betraktar dig endast som en innovatör.”

Därefter befallde han att han körs ut. Så skall man behandlas om man vågar sig på Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och ställer otillåtna frågor.

120:5